Welkom

Archiefbureau Ruerd de Vries houdt zich voornamelijk bezig met archieven van religieuze instellingen. Wij inventariseren archieven en wij hebben een oplossing voor het bewaren en beheren van digitaal gevormde archieven. Sinds kort archiveren wij websites van kerken en kloosters. Daarnaast hopen we met het Centre for Research on the History of Dutch Jewry in Jeruzalem een webportal van joodse bronnen te kunnen ontwikkelen.

We deden opdrachten voor kloosters en voor gemeenten aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We verricht(t)en ook werkzaamheden voor gemeentelijke en provinciale archiefinstellingen en voor erfgoedinstellingen. Met financiële steun van de provincie Fryslân en het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Friesland van de PKN deden we onderzoek naar de situatie omtrent de kerkelijke archieven in Friesland. Op 1 december 2016 verschijnt het rapport.

Met deze website willlen wij u graag informeren over ons bedrijf, over de diensten die we verlenen, en over de projecten die we uitvoer(d)en. Op de blogpagina van de website treft u ook berichten aan van anderen. Wij nodigen u uit om een post te plaatsen! Heeft u vragen of wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31 (0)6 11730987 of per mail info@ruerddevries.nl.