Archiefbureau

Archiefbureau Ruerd de Vries bestaat vijf jaar. Na lange tijd in Nijmegen als archivaris in en voor kloosters te hebben gewerkt begon ik, vanuit Fryslân, eind 2011 een archiefbureau gespecialiseerd in archieven van religieuze instellingen. Sindsdien werk(t)en we onder meer aan de archieven van het wilhelmietenklooster te Huijbergen, de St. Paulusabdij te Oosterhout, abdij Koningshoeven te Tilburg, de karmel Oirschot, de St. Augustinusparochie te Nijmegen, de Heilig Land Stichting, de Protestantse gemeente te Bloemendaal-Overveen, en de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum. We bewerkten tevens andersoortige archieven, waaronder de archieven van de jeugdinstelling Klein Engelenburg te Brummen, en het archief van Nanne Ottema, notaris en conservator van het Princessehof te Leeuwarden.

Onze belangrijkste opdrachtgevers waren en zijn: de Broeders van Huijbergen, de St. Pauluscommuniteit te Teteringen, abdij Koningshoeven te Tilburg, de Federale Raad van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland te Arnhem, het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), het Noord-Hollands Archief te Haarlem, de Heilig Land Stichting, het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland (ADRKF) te Bolsward, en gemeenten aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Met financiële steun van het Regionaal Classicaal Overleg Friesland van de PKN en de provincie Fryslân deden we onderzoek naar de situatie omtrent de kerkelijke archieven in Friesland. De portal voor joodse bronnen hopen we te kunnen ontwikkelen samen met het Centre for Research on the History of Dutch Jewry te Jeruzalem.

Wij inventariseren archieven. Wij selecteren het materiaal, wij maken een archiefinventaris of een plaatsingslijst, wij verpakken het materiaal in zuurvrije verpakkingsmateriaal. Desgevraagd geven wij adviezen aan religieuze instellingen die zelf de archiefbewerking ter hand willen nemen. Tot voor kort bewerkten we alleen papieren archieven. Nu kunnen we onze klanten ook ondersteuning bieden bij het opslaan en het beheer van het digitaal gevormde materiaal. Een derde dienst van ons bureau is het het archiveren van websites. Wij maken op vaste momenten kopieën van de website en slaan die op verantwoorde wijze op. Met de voorbereiding van een joodse portal zijn we al langer bezig. De expertise die we aan het opbouwen zijn kunnen we ook gebruiken bij het ontwikkelen van andere (thematische) webportals.

Archiefbureau Ruerd de Vries is gevestigd in het centrum van de plaats Kollum. Daar beschikken we over een ruim kantoor en over een bewaarplaats geschikt voor de tijdelijke opslag van ca. 500 m1 archiefmateriaal. We werken met betaalde krachten en met enkele vrijwilligers. De vaste medewerkers zijn Harm Jager, Klasien Knol en Dick Deuzeman. Harm volgde een archiefopleiding in België. Hij inventariseert de archieven van de Protestantse gemeente te Bloemendaal. Harm draagt tevens zorg voor de digitale diensten die wij aanbieden. Klasien was lange tijd archivaris en bibliothecaris bij het Secretariaat RK Kerkgenootschap (SRKK) te Utrecht. Zij inventariseert archieven van het ADRKF. Ds. Dick Deuzeman was predikant in onder meer Woudsend en Jutrijp-Hommerts, Anjum en Veenwoudsterwal. Hij volgde de archiefopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam en werd redacteur van het Archievenblad. Dick bewerkt nu voor ons de archieven van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum.