Joodse bronnen

Al geruime tijd werken wij aan een webportal voor joodse bronnen. Wat is een webportal? Een portal doet dienst als toegangspoort tot andere websites. Via een ‘deeplink’ kom je uit bij de website van een instelling die een bepaalde bron beheert. Een portal biedt niet alleen informatie voor een onderzoeker, maar kan ook als een uithangbord van een instelling functioneren. Er kan onderscheid wordt gemaakt worden tussen domeinportals en thematische portals. Domeinportals verzamelen content van een bepaald erfgoeddomein, zoals archieven, bibliotheken, musea. Een voorbeeld van een archiefportal is het www.archivesportaleurope.net. Een thematische portal verzamelt content van erfgoedinstellingen rond een bepaald thema. Een voorbeeld is www.oorlogsbronnen.nl van NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Op de webportal willen we archiefstukken, publicaties, audiovisuele documenten en afbeeldingen van voorwerpen betreffende de geschiedenis van joods Nederland bij elkaar brengen. Het meeste materiaal bevindt zich in Nederland. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn ook documenten in landen als Israël, de VS en Groot-Brittannië terechtgekomen. Om deze bronnen te kunnen traceren kan de portal van groot belang zijn. Relevante bronnen vinden we niet alleen in specifiek-joodse collecties, maar ook in andersoortige collecties. Deze documenten zijn vaak moeilijk te vinden. Daarom willen we juist ook dit materiaal bij de portal betrekken. Op de portal bieden we eveneens informatie over de collecties waaruit content is betrokken. En misschien zelfs over collecties die nog niet toegankelijk zijn gemaakt.

Er is al veel gedaan ter voorbereiding van de webportal. We spraken met Edwin Klijn, werkzaam bij het NIOD, en we brachten bezoeken aan onder andere het Joods Historisch Museum, het Menasseh ben Israel Instituut, en de Bibliotheca Rosenthaliana. Anne-Maria van Hilst stelde een lijst samen van archieven van joodse organisaties berustend bij Nederlandse archiefinstellingen. In januari 2016 belegden we een 'brainstormsessie' met Harmen Snel (Stadsarchief Amsterdam), Corien Glaudemans (Gemeentearchief Den Haag) en Victor Brillemans (voorheen Vrije Universiteit). En in april van 2016 bezocht ik in Jeruzalem het Centre for the Research History on Dutch Jewry (CRDJ). Samen met het CRDJ werken we er nu hard aan om het plan voor www.dutchjewishsources.com, de voorlopige naam van de portal, ten uitvoer te brengen.